Over Dental Coach

Lodewijk Gründemann en Melle Vroom, Parodontologie Praktijk FrieslandGoutum

Wij hebben in onze praktijk voor parodontologie een innovatief gedragsinterventieprogramma ontwikkeld genaamd Dental Coach, dat geschikt is voor de leeftijdsgroep van 8 tot 80 jaar. We weten inmiddels dat de meeste tandheelkundige aandoeningen, zoals cariës en gingivitis, een gevolg zijn van ongezond (mondzorg)gedrag. Met name beperkte reiniging en hoge frequentie van suikerinname zijn funest. Als we het gedrag van de patiënt positief kunnen beïnvloeden, kunnen we veel tandheelkundige problemen en behandelingen voorkomen.

De manier waarop we de patiënt tot nu toe aanzetten tot gedragsverandering is min of meer dezelfde als vijftig jaar geleden. Terwijl de wereld drastisch is veranderd door de opkomst van de computer, internet en de smartphone. Daardoor biedt e-health nieuwe mogelijkheden om het gedrag van de patiënt te beïnvloeden.

Gegevensuitwisseling met app

We kwamen op het idee van Dental Coach, doordat we eerder een app ontwikkelden met ragerinstructies. We bedachten dat we ook gedragsbeïnvloeding in een app konden bouwen. Dental Coach bestaat uit een computerprogramma voor de zorgverlener en een app voor de patiënt, die met elkaar in verbinding staan. Dat staat gegevensuitwisseling toe. Wanneer een patiënt overgaat naar een andere collega of zorgverlener is in één oogopslag duidelijk met wat voor soort patiënt men te maken heeft, wat er is geadviseerd, welke hulpmiddelen die heeft gebruikt en wat het resultaat van de behandelingen tot nu toe is geweest.

Ook bevat het programma veel nieuwe technieken om het gedrag te beïnvloeden. Zo zijn er mogelijkheden voor een gepersonaliseerde poetstimer, automatische voedingsanamnese, bewegingsanamnese, motivatieberichten en instructiefilmpjes. Het softwareprogramma maakt daardoor gedragsbeïnvloeding systematisch, overzichtelijker, makkelijker, sneller en effectiever. Dental Coach geeft gedragsbeïnvloeding een gezicht en geeft het de plaats die het verdient. Patiëntmotivatie is hiermee niet meer afhankelijk van toeval en persoonlijke interesse.

Prettige gedragsbeïnvloeding

Een pilotstudie van de Hogeschool Utrecht laat een significante verbetering zien bij het gebruik van Dental Coach wat plaque en bloeding betreft op korte termijn. Bij de groep die gebruik maakte van de app daalde de bloedingswaarde met 32%, in tegenstelling tot een daling van 4% in de controlegroep. De hoeveelheid plaque daalde met 39% in de groep die mondgezondheidsadvies kreeg via Dental Coach, in tegenstelling tot een daling van 3% in de controlegroep.

Patiënten bleken het prettig te vinden om hun gedrag te laten beïnvloeden door Dental Coach. Een studie van de Universiteit Nijmegen illustreert dat tandheelkundige professionals en studenten beperkt op de hoogte zijn van e-health mogelijkheden en pas na een kennismaking met Dental Coach veel toepassingsmogelijkheden zien voor e-health in de tandheelkunde.

Het programma is ook zeer goed toepasbaar bij de ‘Gewoon Gaaf’-methode, maakt individuele passende zorg mogelijk en past uitstekend bij een abonnement systeem. Het programma is klaar voor implementatie in het tandheelkundig onderwijs zodat zorgverleners kunnen leren om gedragsverandering bij patiënten te bewerkstelligen door e-health. Onze praktijk maakt al zeven jaar succesvol gebruik van Dental Coach. Al onze 1.800 patiënten werken er mee.