Missie

Het optimaliseren van de mondgezondheid van de patiënt.

Visie

Om een zo gezond mogelijke mond / parodontium te verkrijgen dient een patiënt een dagelijks optimale mondhygiëne en voedingspatroon te hanteren. 80% van de bevolking heeft ontstoken tandvlees in meer of mindere mate en ongeveer 30% van de bevolking heeft daarbij zodanig aanhechtingsverlies (parodontitis) dat intensieve behandeling noodzakelijk is. Daarbij heeft een groot deel van de bevolking caviteiten (gaatjes). Cariës is een gedragsziekte. Lifestyle factoren zijn in deze processen erg belangrijk waarbij bacteriën, voeding en gastheerfactoren een grote rol spelen. Een dagelijks optimale mondhygiëne draagt in belangrijke mate bij in de bestrijding van de bacteriële belasting en daarmee aan het bestrijden van de bovenstaande problematiek en een toename van de mondgezondheid.

De patiënt krijgt informatie van de zorgverlener en zal daarvan maar een deel onthouden vanwege de hoeveelheid informatie die gegeven wordt en de enigszins gespannen situatie waarin de patiënt zich bevindt wanneer deze in de behandelstoel plaats neemt. Om de mondhygiëne te kunnen optimaliseren door aanpassing van het gedrag van de patiënt is juiste op de patiënt toegesneden individuele informatie, instructie, begeleiding, gebruik en verkrijgbaarheid van de specifieke hulpmiddelen essentieel.

De Dental Coach App geeft de patiënt toegang tot specifieke op hem of haar toegesneden informatie en instructies welke thuis in een ontspannen omgeving kunnen worden nagezien en verhoogt de interne motivatie middels pushberichten. De gekoppelde webshop levert de patiënt alle voorgeschreven hulpmiddelen met enkele vingerklikken thuis.